Wil je meer?

Hebben de actiepunten je geprikkeld en wil je nog meer in de diepte op inclusieve familievriendelijkheid werken? Op deze pagina verzamelen we expertise-organisaties waarbij je terechtkan. 

Het Familiemanifest ondertekenen is een grote stap in de goede richting. Met de actiepunten kan je van een familiebezoek in je cultuurhuis een leuke, ontspannende ervaring maken. Maar elke familie ervaart haar eigen specifieke drempels, en om hierover een duurzaam beleid te creëren, vind je hier organisaties die je verder kunnen ondersteunen met vormingen en trajecten.

VCOK:

Wil je jouw museum, erfgoedhuis, bibliotheek of cultuurhuis familie-proof maken? De gezinsbeleving verbeteren? Je medewerkers klaarstomen om met families en kinderen samen te werken? VCOK (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang) kan je helpen met een begeleidingstraject of een vorming. www.vcok.be, info@vcok.be of 09/232.47.36.

Hoe pakt VCOK het aan? Dat lees je hier.

FARO:

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, ondersteunt musea en andere cultureel erfgoedhuizen in hun familievriendelijke werking. Contactpersoon hiervoor bij FARO is Hildegarde Van Genechten, hildegarde.vangenechten@faro.be.

 Neem alvast een kijkje in de publicaties:

Herita:

Herita versterkt en stimuleert draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen. Wij brengen erfgoedactoren samen, ontwikkelen onroerend erfgoed en engageren het brede publiek.Wij zetten ervaringen op het gebied van ontwikkeling, beheer en ontsluiting van onroerend erfgoed om in expertise ter ondersteuning en versterking van de sector. In alles wat wij doen werken wij samen met andere partijen om kennis te bundelen en slagkracht te vergroten.

BON:

Wil je een diverser publiek bereiken, maar weet je niet goed hoe? BON adviseert en begeleidt Brusselse organisaties om van superdiversiteit een troef te maken. Meer info vind je hier.  Vlaamse organisaties kunnen terecht bij het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering.

Drempelmeter Stad Hasselt :

Drempelmeter Stad Hasselt gaat na of jouw organisatie toegankelijk is voor een divers publiek. Deze tool spoort de knelpunten op die mensen in kwetsbare posities ervaren in je organisatie. Gratis aan te vragen door Hasseltse verenigingen en organisaties.

Onbekend is Onbemind:
Wil je ouders beter leren informeren over je kinderaanbod? Stad Gent ontwikkelde de Onbekend is Onbemind-methodiek om families op een laagdrempelige manier te informeren over vrijetijdsactiviteiten. Gentse organisaties kunnen dit informatiepakket aanvragen bij gent.jeugddienst@stad.gent.

UiTPAS-toolkit Er op UiT:

UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart met sterk verminderde tarieven voor mensen met een kansenstatuut. Met Er op UiT voorziet UiTPAS een begeleidingspakket dat je helpt nadenken over hoe je drempels kan verlagen voor mensen in armoede. Hier vind je meer informatie.

publiq begeleidingspakket rond familievriendelijkheid:

publiq biedt een praktische doe-doos aan voor steden en gemeenten om hun familiepubliek beter te begrijpen door een belevingsanalyse. Zo kunnen ze beter op hun wensen en behoeften inspelen.

Lasso:

Lasso is een culturele organisatie die via netwerking, bemiddeling en samenwerking de participatie aan het culturele leven in Brussel wil versterken en vergroten. Om deze doelstelling te bereiken brengt Lasso professionals uit diverse sectoren (cultuur, jeugdwerk, welzijn, onderwijs) samen en zorgt het voor het uitwisselen van informatie en expertise, voor het stimuleren van samenwerking en voor het vergroten van een draagvlak voor cultuurparticipatie binnen deze sectoren. Lasso organiseert netwerkbijeenkomsten, vorming en studiedagen en coördineert verschillende projecten. Brusselse culturele organisaties kunnen ook terecht bij Lasso voor advies, vorming of coaching over het samenwerken met diverse organisaties en doelgroepen. Voor meer informatie, neem een kijkje op www.lasso.be

Good practice

Familievriendelijkheid in het Red Star Line Museum

Elk cultuurhuis kan familievriendelijk zijn, zelfs als je collectie over een minder voor de hand liggend thema gaat. Dorine De Vos, publiekswerker in het Red Star Line, vertelt hoe.

publiq vzw, 2018 | Ontwerp door Statik | Contact | Gebruiksvoorwaarden | Privacyvoorwaarden | Cookies